Загальна інформація

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва»

Скорочене найменування: ТОВ «ХРФФБ»

ЄДРПОУ: 34017001

Дата державної реєстрації: 17.02.2006 р

Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А01 № 070850, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області, дата проведення державної реєстрації  17.02.2006 р. (скан-копія Свідоцтва)

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серія ФК № 87, дата видачі свідоцтва 05.05.2006 р., код фінансової установи 13 (скан-копія Свідоцтва)

Місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м. Харків, Шевченківський район, вулиця Космічна, будинок 12А, 1-й поверх, кімната 55-56

Код території за КОАТУУ: 6310136300

Міжміський телефонний код: 057

Міський телефон: 752-34-04

Електронна пошта: xpffb.business@gmail.com

Види діяльності:

  • [64.30] – Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
  • [64.99] – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
  • [66.19] – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
  • [68.10] – Купівля та продаж власного нерухомого майна;
  • [41.10] – Організація будівництва будівель
  • «Статут ТОВ «ХРФФБ» – скан-копія
    Положення про Виконавчий орган

Ліцензія

Скан-копія – Ліцензія ХРФФС

Вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія: Діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Номер і дата прийняття рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії:  № 2353 від 07.08.2014 р.

Дата початку дії ліцензії: 07.08.2014 р.

Строк дії: безстрокова

Статус ліцензії: чинна ліцензія

Інформація щодо видачі ліцензії контролюючим органом міститься на веб-сторінці за наступним посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/

Функціонування ФФБ

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» – посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15

Типові «Правила ФФБ»

Правила надання послуг

Про механізми захисту прав споживачів