Контакты
61145, г. Харьков,
ул. Космическая 12, к. 22
тел. +38(057) 752-34-04

Email НАПИСАТЬ
Скайп ПОЗВОНИТЬ

Разделы новостей

Закон и аналитика
 · Законом Украины "О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг"..
 · Правила "Фонду фiнансування будiвництва"
 · Закон Украины "Об инвестиционной деятельности"
 · ЗУ "Про іпотеку"
 · ЗУ " О финансово-кредитных механизмах и управлением имуществом при строительстве жилья и опера..
 · Квартира в новостройке: надежные схемы покупки
 · Как выгодно застраховать квартиру
 · Что указать в договоре аренды жилья, чтобы не оказаться на улице

Мы отвечаем на вопросы
 · Как перевести квартиру в нежилой фонд?
 · У меня российское гражданство, могу ли я купить квартиру в Украине для своего родственника(укр. гра..
 · — Хочу приобрести у физического лица квартиру в строящемся доме по договору переуступки прав. Надо ..
 · Как продать квартиру под ипотекой?
 · Можно ли взять кредит под залог квартиры в которой прописан ребенок?
 · Как досрочно погасить ипотечный кредит?

Информация
Администрация
adminОтправить почту для admin
сплачена, двадцяти, часткового, заплановано, окремих, остаточн, повернення, йснюватись, бокси, плених, ональний, офертою, введення, поточно, Правил, вництва, збереження, уповноваженою, ятдесят, вимог, банком, шенням, зарезервованих, проектно-кошторисно, Державною, заява, рвання, запланована, визначений, видач, паспортний, робочий, один, Кошти, робити, письмовою, забезпечу, особами-нерезидентами, частково, смерт, виплати, матер, складово, Управитель, квартир, набув, Договори, установчими, чинна, виконаних, дного, майнових, переобладнання, проектних, визначаються, нежитлового, державний, урахуванням, наданням, рчим, передбачен, Вказану, вирахуванням, Договору, заре, особливост, який, Загальними, письмово, нансова, ньому, бути, зменшення, паспорт, Паспортн, використовуються, вважаються, дуального, визначеним, перебувають, договор, ншим, посв, вчиня, виникненню, припинив, новому, замовлення, докремлено, Are, язку, використову, виплачу, варт, моменту, домленням, власником, Правилами, правових, якою
Расскажи другу

Недвижимость Харькова. Средние цены.
Правила От.Яр.-Клинска
Опубликовано: admin , Включено: 15/2/2014

Скачать Правила "От.Яр.-Клинска"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці правила фонду фінансування будівництва виду А (далі - „Правила ФФБ”) Товариства з обмеженою відповідальністю „Харківський регіональний фонд фінансування будівництва” розроблені у відповідності до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (далі - „Закон”), з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України із відповідними змінами та доповненнями.
1.2. Правила ФФБ регламентують порядок взаємодії Забудовника, Управителя ФФБ та Довірителів ФФБ, встановлюють порядок, умови, особливості та обмеження управління ФФБ та регулюють інші умови функціонування ФФБ.
1.3. Правила ФФБ є публічною пропозицією (офертою) для вступу до ФФБ та участі у ньому Довірителів ФФБ на підставі визнання Правил ФФБ.
1.4. Правила ФФБ є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та іншої нерухомості, спорудження якої здійснюється за рахунок ФФБ.
1.5. В Правилах ФФБ наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:
 Фонд фінансування будівництва (далі - „ФФБ”) - грошові кошти, отримані Управителем ФФБ відповідно до Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ від фізичних і юридичних осіб у довірчу власність, що використовуються Управителем ФФБ для фінансування будівництва;
 Правила ФФБ - система норм, затверджена та оприлюднена Управителем ФФБ цього ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону;
 Управитель фонду фінансування будівництва (далі - „Управитель ФФБ”) - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію;
 Забудовник - особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з Управителем ФФБ.
 БТІ - бюро технічної інвентаризації;
 Реєстрація права власності на нерухоме майно – органи, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно;
 Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього Об’єкта інвестування;
 Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта будівництва - встановлена на момент розрахунків ціна однієї вимірної одиниці Об’єкта будівництва;
 Довіритель фонду фінансування будівництва (далі - „Довіритель ФФБ”) - фізична або юридична особа, яка відповідно до Закону є установником управління майном та учасником ФФБ, передає грошові кошти Управителю ФФБ у довірчу власність на підставі Договору про участь у ФФБ;
 Договір про участь у фонді фінансування будівництва (далі - „Договір про участь у ФФБ”) - договір, за яким Довіритель ФФБ передає Управителю ФФБ у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій Управителя ФФБ з управління цим майном;
 Фінансування будівництва - використання Управителем ФФБ отриманих в управління коштів ФФБ на фінансування спорудження Об’єкта будівництва;
 Об’єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує Забудовник та фінансування будівництва яких здійснює Управитель ФФБ за рахунок отриманих в управління коштів;
 Об’єкт інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;
 Договір між Управителем ФФБ та Забудовником (далі - „Договір”) - договір, який регулює взаємовідносини Управителя ФФБ із Забудовником щодо організації спорудження Об’єкта будівництва з використанням отриманих в управління Управителем ФФБ грошових коштів та подальшої передачі Забудовником Об’єктів інвестування Довірителям ФФБ;
 Договір про іпотечний кредит - договір, який регулює взаємовідносини Позичальника та банку щодо надання, забезпечення та повернення кредиту для участі у ФФБ;
 Закріплення Об’єкта інвестування - встановлення правовідносин між Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ на підставі Договору про участь у ФФБ, за яким у Довірителя ФФБ у майбутньому виникає право вимоги на відповідний Об’єкт інвестування за умови виконання ним (Довірителем ФФБ) своїх зобов’язань за Договором про участь у ФФБ;
 Відкріплення Об'єкта інвестування від Довірителя ФФБ - припинення правовідносин, встановлених між Управителем ФФБ та Довірителем ФФБ стосовно закріпленого за Довірителем ФФБ Об'єкта інвестування, в результаті чого Довіритель ФФБ втрачає право вимоги на цей Об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цим Законом;
 Резервування Об’єкта інвестування - встановлення правовідносин між Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ на підставі Договору про участь у ФФБ, за яким у Довірителя ФФБ у майбутньому виникає право на закріплення відповідного Об’єкта інвестування за умови виконання ним (Довірителем ФФБ) своїх зобов’язань за Договором про участь у ФФБ;
 Акт прийому-передачі Об’єкта інвестування - документ встановленої форми, узгодженої Забудовником з Управителем ФФБ, який підтверджує отримання Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування;
 Акт виконаних робіт - документ встановленої форми, який підтверджує виконання взаємних зобов’язань Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ згідно з Договором про участь у ФФБ;
 Позичальник - Довіритель ФФБ, який отримав у банку кредит для участі в ФФБ;
 Банківський день - робочий день, протягом якого банк здійснює банківські операції. у системі електронних платежів Національного банку України;
 Вимірна одиниця Об’єкта інвестування - встановлена Правилами ФФБ одиниця виміру Об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього Об'єкта інвестування як єдиного цілого, а саме:
1) для об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 1,00 кв. м.;
2) для гаражних боксів та машиномісць - гаражний бокс або 1 (одне) машиноцісце;
 Вимірна одиниця Об’єкта інвестування для розрахунків - встановлена Правилами ФФБ одиниця виміру Об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях, а саме:
1) для об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 0,1 кв.м.;
2) для гаражних боксів (машиномісць) - 25% одного боксу (машиномісця);
 Облік прав вимоги Довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць Об’єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать Довірителям ФФБ;
 Система обліку прав вимоги Довірителів ФФБ - складений Управителем ФФБ на відповідну дату перелік Довірителів ФФБ та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці Об’єктів інвестування;
 Перелік Об’єктів інвестування - документ за конкретним Об’єктом будівництва, підписаний Забудовником та Управителем ФФБ, що підтверджує право Управителя ФФБ на здійснення операцій з вимірними одиницями Об’єктів інвестування, що містяться в цьому документі;
 Винагорода Управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до Закону та Розділу 7 Правил ФФБ установники управління (Довірителі ФФБ) сплачують Управителю ФФБ для відшкодування необхідних витрат, зроблених Управителем ФФБ у зв’язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за Договорами про участь у ФФБ, а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують Управителю ФФБ таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені Договором про участь у ФФБ.
1.6. Дані про Управителя ФФБ та Забудовника.
1.6.1.Управителем ФФБ виступає Фінансова компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „Харківський регіональний фонд фінансування будівництва":
• Код ЄДРПОУ - 34017001;
• Місцезнаходження – 61145, м. Харків, вул. Космічна, 12, к. 22;
• Ліцензія на право здійснення діяльності із залучення коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування Об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю від 12.06.2009 року АВ № 472920, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (далі - Держфінпослуг).
1.6.2. Забудовником виступає ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ХАРУСТ":
• Код ЄДРПОУ - 38159005;
• Місцезнаходження - 61052, м. Харків, вул. Котлова, буд. 29.
1.7. Відомості про Об’єкт будівництва.
1.7.1.Об’єкт будівництва – Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями торговельного та побутового призначення, що буде розташовуватися за адресою:
м. Харків, пров. Отакара Яроша, ріг вул. Клинської

2. ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ФФБ
2.1. Управитель ФФБ за власною ініціативою створює ФФБ, який не є юридичною особою.
2.2. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність Об’єктів інвестування.
2.3. ФФБ Управителя є ФФБ виду А, відповідно до Закону.
2.4. ФФБ вважається створеним після затвердження Загальними Зборами Управителя ФФБ Правил ФФБ, укладання Договору із Забудовником та відкриття рахунку ФФБ.
2.5. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи.
2.6. Після визнання Довірителями ФФБ Правил ФФБ, укладання Договору про участь у ФФБ, Управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів ФФБ. У разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил ФФБ Управитель ФФБ зобов'язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту Правил ФФБ, які пропонується змінити, кожному Довірителю ФФБ. Згода Довірителя ФФБ вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від Управителя ФФБ з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на зазначену у Договорі адресу Довірителя ФФБ, Управитель ФФБ не отримав письмової відповіді Довірителя ФФБ. Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, що забезпечують права Довірителів ФФБ.
2.7. Відносини між Забудовником, Управителем ФФБ, Довірителями ФФБ та іншими суб’єктами системи, а також дія ФФБ припиняються після виконання усіх зобов’язань перед Довірителями ФФБ.

3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФФБ, ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
3.1. Управитель ФФБ на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ для досягнення мети, визначеної Довірителями ФФБ.
3.2. Метою здійснення управління ФФБ є отримання Довірителями ФФБ вигоди від здійснення управління майном, а саме - отримання у власність Об’єктів інвестування.
3.3. Довірчим власником грошових коштів, внесених Довірителями ФФБ на рахунок ФФБ, є Управитель ФФБ. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ, окрім умови, зазначеної в п. 7.5 Правил ФФБ. Довіритель ФФБ при укладанні Договору про участь у ФФБ може вказувати вигодонабувачем іншу особу.
3.4. Управитель ФФБ при здійсненні управління:
1) несе відповідальність за дотримання вимог Закону та Правил ФФБ;
2) несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя ФФБ, визначених Правилами ФФБ та визнаних Довірителями ФФБ;
3) несе відповідальність перед Довірителями ФФБ у межах, визначених Договором про участь у ФФБ;
4) не несе відповідальності за недостатність залучених грошових коштів на спорудження Об’єкта будівництва.
3.5. Правила ФФБ передбачають обмеження права довірчої власності, з урахуванням яких Управитель ФФБ має здійснювати на свій розсуд у рамках чинного законодавства України заходи, встановлені Довірителями ФФБ у Договорі про участь у ФФБ, для:
1) передачі Довірителям ФФБ, які в повному обсязі проінвестували закріплені за ними Об’єкти інвестування, майнові права на ці Об’єкти інвестування та передачі інших, визначених Правилами ФФБ, документів для подальшого отримання їх (Об’єктів інвестування) у власність від Забудовника у порядку та на умовах, визначених розділом 6 (шість) Правил ФФБ та відповідних Договорів про участь у ФФБ;
2) забезпечення можливості отримання Довірителем ФФБ на умовах Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ грошових коштів з ФФБ на вимогу Довірителя ФФБ у разі його відмови від участі у ФФБ та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.6. Управитель ФФБ, для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих у довірчу власність грошових коштів на фінансування будівництва згідно з затвердженим Забудовником з Управителем ФФБ графіком фінансування спорудження Об’єкта будівництва та формує оперативний резерв, який залишається в управлінні Управителя ФФБ і не може бути менше 5 (п’яти) % (відсотків) від суми фактично внесених Довірителями ФФБ грошових коштів. Розмір оперативного резерву визначається нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
Грошові кошти оперативного резерву Управитель ФФБ використовує для виконання таких операцій:
1) повного або часткового повернення грошових коштів Довірителям ФФБ з ФФБ;
2) перерозподілу отриманих в управління грошових коштів між Об’єктами будівництва внаслідок здійснення Довірителями ФФБ операції зміни Об’єкта інвестування.
3.7. Після виконання Управителем ФФБ зобов’язань перед усіма Довірителями ФФБ, до прийняття рішення Управителем ФФБ про припинення функціонування ФФБ, оперативний резерв розформовується: грошові кошти резерву перераховується Забудовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з календарної дати отримання Управителем ФФБ від Забудовника усіх копій Актів прийому-передачі Об’єктів інвестування у власність Довірителям ФФБ цього ФФБ.
3.8. У випадку зменшення оперативного резерву від встановленого у п.3.6. Правил ФФБ розміру (у випадку його використання відповідно до цього ж пункту Правил ФФБ), Забудовник зобов’язаний на письмову вимогу Управителя ФФБ протягом 10 (десяти) робочих днів з календарної дати отримання відповідного листа від Управителя ФФБ, перерахувати грошові кошти на рахунок ФФБ у розмірі, достатньому для доформування мінімального рівня оперативного резерву.
3.9. Управитель ФФБ здійснює управління ФФБ особисто і не може доручити здійснення управління ФФБ іншим особам.
3.10. Управитель ФФБ не може відповідати за свої борги активами ФФБ, і не може використовувати грошові кошти ФФБ не за цільовим призначенням, визначеним у Договорі про участь у ФФБ.
3.11. Довірителі ФФБ, Забудовник та інші суб’єкти системи не мають права втручатися у дії Управителя ФФБ щодо управління ФФБ.
3.12. Управитель ФФБ має право одночасно управляти кількома різними ФФБ.
3.13. Управитель ФФБ, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов’язані з управлінням майном ФФБ, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є Управителем ФФБ, а не власником майна.
3.14. Облік Довірителів ФФБ та належних їм прав вимоги Управитель ФФБ веде у системі обліку прав вимоги Довірителів ФФБ відповідного ФФБ.
3.15. Облік коштів, внесених Довірителями ФФБ до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих Управителем ФФБ з ФФБ на фінансування будівництва, Управитель ФФБ здійснює відокремлено від іншого майна Управителя ФФБ, а також від інших ФФБ. Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів Управитель ФФБ веде за об'єктами будівництва.

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УПРАВИТЕЛЯ ФФБ,
ЗАБУДОВНИКА І ДОВІРИТЕЛІВ ФФБ
4.1. Управитель ФФБ укладає із Забудовником Договір, який регулює взаємовідносини Управителя ФФБ із Забудовником щодо організації спорудження Об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем ФФБ коштів та подальшої передачі Забудовником Об'єктів інвестування установникам управління на умовах, визначених Законом та Правилами ФФБ.
4.2. Виконання зобов’язань Забудовника за Договором, укладеним між ним та Управителем ФФБ, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним Договором є майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва. Іпотечний Договір має бути укладений у письмові формі та нотаріально посвідчений відповідно до чинного законодавства України. Умови іпотечного Договору розробляє Управитель ФФБ.
За Об’єктом будівництва Забудовник і Управитель ФФБ укладають: Договір про уступку майнових прав на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, з відкладальними умовами та Договір про доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю ФФБ, у разі порушення Забудовником умов Договору, доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому Забудовник на час дії Договору між Управителем ФФБ та Забудовником має право надавати безвідкличну довіреність Управителю ФФБ на право делегування третім особам функцій Забудовника у разі порушення останнім умов Договору з Управителем ФФБ. Умови вищенаведених договорів розробляє Управитель ФФБ.
4.3. Обов’язковою умовою укладання Договору між Управителем ФФБ та Забудовником є наявність у забудовника Дозволу на виконання будівельних робіт.
4.4. Забудовник не має права без письмової згоди Управителя ФФБ відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об’єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю ФФБ.
4.5. Управитель ФФБ здійснює контроль за дотриманням Забудовником виконання умов та зобов’язань за Договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до: змін основних технічних характеристик Об’єкта будівництва, погіршення споживчих властивостей Об’єкта будівництва та/або Об’єктів інвестування, зростання вартості Об’єкта будівництва більше, ніж на 20 (двадцять) % (відсотків) та збільшення строків будівництва більш ніж на 90 (дев’яносто) днів.
4.6. Управитель ФФБ в Договорі між Управителем ФФБ і Забудовником визначає банк, в якому має бути відкрити поточні рахунки Забудовника, підрядників та інших суб’єктів підприємницької діяльності, що беруть участь у спорудженні Об’єкта будівництва. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші договори, пов’язані із спорудженням Об’єкта будівництва.
4.7. У разі виявлення Управителем ФФБ ризику порушення умов Договору, Управитель ФФБ має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору, повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього Об’єкта будівництва грошових коштів, перерахування на рахунок ФФБ грошових коштів, необхідних для розрахунків з Довірителями ФФБ у порядку та на умовах визначених Правилами ФФБ та відповідним Договорами про участь у ФФБ, що виходять із ФФБ у зв’язку із розірванням Договору про участь у ФФБ, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов’язань згідно з Договором на спорудження Об’єкта будівництва.
4.8. Договір про уступку майнових прав на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, з відкладальними умовами набирає чинності у разі виявлення Управителем ФФБ ризику порушення Забудовником умов Договору. В цьому випадку Забудовник повинен передати Управителю ФФБ майно та майнові права на Об’єкт будівництва.
4.9. У разі невиконання Забудовником умов Договору, Управитель ФФБ має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Забудовник зобов’язаний виконати свої зобов’язання за Договором щодо організації спорудження Об’єкта будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем ФФБ.
4.11. У разі, якщо Забудовник змінює заплановану дату введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та/або дату передачі його під заселення Довірителям ФФБ, він зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з календарної дати прийняття рішення у порядку, визначеному внутрішніми положеннями Забудовника, офіційно повідомити про це Управителя ФФБ із зазначенням підстав для такої зміни для подальшого повідомлення Довірителів ФФБ та внесення відповідних змін до Договорів про участь у ФФБ та інших документів.
4.12. У випадку зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво, Забудовник зобов’язаний на вимогу Управителя ФФБ повернути грошові кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з Довірителями ФФБ у порядку та на умовах, визначених Правилами ФФБ та відповідними Договорами про участь у ФФБ.
4.13. Забудовник за Об’єктом будівництва у порядку, передбаченому Договором,передає перелік Об’єктів інвестування в Об’єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво для їх резервування та закріплення за Довірителями ФФБ і майнові права на ці Об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям ФФБ у порядку та на умовах, визначених Правилами ФФБ.
4.14. Управитель ФФБ на умовах Правил ФФБ:
1) укладає з фізичними і юридичними особами Договори про участь у ФФБ;
2) залучає грошові кошти Довірителів ФФБ в управління та зараховує їх на рахунок ФФБ;
3) резервує і закріплює у порядку, визначеному Правилами ФФБ та умовами відповідних Договорів про участь у ФФБ, за Довірителями ФФБ обрані ними Об’єкти інвестування;
4) передає Довірителям ФФБ, які в повному обсязі проінвестували закріплені за ними Об’єкти інвестування, необхідні документи для подальшого оформлення права власності на Об’єкти інвестування у порядку, визначеному розділом 6 (шість) Правил ФФБ.
4.15. Управитель ФФБ спрямовує грошові кошти Довірителів ФФБ, залучені до ФФБ, на фінансування будівництва.
4.16. До запланованого введення Об’єкта будівництва в експлуатацію:
1) Забудовник офіційно у строк, визначений Правилами ФФБ, повідомляє Управителя ФФБ про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію і надає йому дані БТІ про фактичну загальну площу кожного конкретного Об’єкта інвестування в цьому Об’єкті будівництва для проведення остаточних розрахунків з Довірителями ФФБ;
2) Управитель ФФБ повідомляє Довірителів ФФБ про факт проведення у порядку та на умовах Правил ФФБ та відповідних Договорів про участь у ФФБ остаточних розрахунків за наданими Забудовником даними БТІ;
3) Управитель ФФБ надає Забудовнику перелік Довірителів ФФБ, які на даний момент повністю виконали свої зобов’язання за Договорами про участь у ФФБ і мають право отримати у власність закріплені за ними Об’єкти інвестування;
4) Управитель ФФБ передає майнові права на Об’єкти інвестування за Договорами про уступку майнових прав Довірителям ФФБ за умови повного виконання інвестиційних зобов’язань. Також Управитель ФФБ надає Довірителю ФФБ Довідку про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування в порядку та у строки, що визначені цими Правилами ФФБ;
5) У зазначений Правилами ФФБ строк, Довіритель ФФБ надає Забудовнику Довідку про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування для підписання Акту прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування. Одночасно, Довіритель ФФБ підписує Акт виконаних робіт з Управителем ФФБ, що здійснюється у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
6) Забудовник оформлює Свідоцтво про право власності на ім’я Довірителя ФФБ та/або надає Довірителю ФФБ інформацію про умови оформлення документів, а також інші необхідні документи, які встановлюють право власності на Об’єкт інвестування, за умови пред’явлення Довідки про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування.
4.17. Весь комплекс будівельних робіт, який не вказаний у технічній характеристиці, у т.ч. із пристосування та переобладнання нежитлового приміщення за його функціональним призначенням, виконується Забудовником або Довірителем ФФБ за свій власний рахунок до введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
4.18. Довіритель ФФБ до підписання Акту прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування може вносити зміни до проектних рішень, робити перепланування та переобладнання систем опалення, водопостачання, енергозабезпечення та інше у зарезервованому або закріпленому за ним Об’єкті інвестування винятково за письмовим погодженням із Забудовником.
4.19. Довіритель ФФБ, який самостійно виконав роботи з перепланування у зарезервованому або закріпленому за ним Об’єкті інвестування без відповідного погодження згідно п. 4.18 Правил ФФБ, зобов’язаний компенсувати витрати Забудовника, пов’язані з наданням Об’єкту інвестування відповідного стану за проектом.
4.20. Гарантійні зобов’язання на Об’єкт будівництва і Об’єкти інвестування встановлюються Забудовником та регулюються Договором про участь у ФФБ та Договором між Управителем ФФБ та Забудовником.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, УЧАСТЬ У ФФБ
5.1. Порядок укладання Договору про участь у ФФБ
5.1.1. Фізична або юридична особа стає Довірителем ФФБ за умови укладання з Управителем ФФБ Договору про участь у ФФБ та передачі грошових коштів в управління Управителю ФФБ у порядку та на умовах Правил ФФБ та відповідного Договору про участь у ФФБ.
5.1.2. Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених п. 5.1.6. Правил ФФБ документів, які дають змогу ідентифікувати цю особу, відповідно до законодавства України
5.1.3. При укладанні Договору про участь у ФФБ Довіритель ФФБ обирає конкретний Об’єкт інвестування з переліку не зарезервованих і не закріплених за іншими Довірителями ФФБ Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя ФФБ, який Управитель ФФБ зобов’язаний зарезервувати та закріпити за Довірителем ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ та на умовах відповідних Договорів про участь у ФФБ.
5.1.4. Не резервуючи за собою Об’єкт інвестування, Довіритель ФФБ не має права вносити на рахунок ФФБ грошові кошти.
5.1.5. Довірителем ФФБ за Договором про участь у ФФБ може бути виключно одна особа.
5.1.6. Для укладання Договору про участь у ФФБ Довірителі ФФБ - фізичні особи мають пред’явити такі документи: - фізична особа громадянин України, яка постійно проживає в Україні, має особисто пред’явити паспорт або документ, що його замінює, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків; - фізична особа громадянин України, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків; - фізична особа громадянин України, яка постійно проживає за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків; - фізична особа громадянин іноземної держави, яка постійно проживає в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків; - фізична особа громадянин іноземної держави, яка прибула в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків.
Паспортні документи іноземців, які тимчасово перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, мають містити в’їзні візи, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Крім того, паспортні документи іноземців, які тимчасово перебувають в Україні, мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка „В’їзд”) та органах внутрішніх справ (у разі продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні у його паспортному документі проставляється відповідний штамп або виписується вкладний талон до паспортного документа) у порядку, установленому правилами в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.
Фізичною особою, що на день укладення Договору про участь у ФФБ перебуває у шлюбі, додатково до вказаних документів подається письмова, нотаріально завірена заява про згоду іншого подружжя на укладення Договору про участь у ФФБ.
Фізична особа, яка за релігійним переконанням не має документа, що засвідчує присвоєння Довірителю ФФБ ідентифікаційного номера платника податків, надає оригінал відповідного підтверджуючого документа згідно з чинним законодавством України.
5.1.7. Управитель ФФБ укладає Договори про участь у ФФБ з юридичними особами на підставі документів, що ідентифікують Довірителя ФФБ, які визначені установчими документами Довірителя ФФБ та чинним законодавством України, а також інших документів на вимогу Управителя ФФБ.
5.1.8. Порядок укладання Договорів про участь у ФФБ з неповнолітніми фізичними особами, юридичними особами-нерезидентами України - визначається згідно з чинним законодавством України.
5.1.9. Управитель ФФБ для обліку переданих йому в управління коштів, відкриває кожному Довірителю ФФБ рахунок у системі персоніфікованого обліку Довірителів ФФБ, яка створюється для кожного ФФБ окремо. Система персоніфікованого обліку будується за принципом: один Об’єкт інвестування закріплений за Довірителем ФФБ – один його рахунок.
5.1.10. Управитель ФФБ має право знімати копії з документів, які надають йому фізичні і юридичні особи при укладанні Договорів про участь у ФФБ.
5.1.11. У разі внесення змін до Договору, відповідні зміни вносяться до Договору про участь у ФФБ.
5.2. Порядок та умови внесення коштів Довірителями ФФБ
5.2.1. Довірителі ФФБ вносять на рахунок ФФБ грошові кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.
5.2.2. Днем внесення коштів на рахунок ФФБ буде вважатись день надходження коштів на рахунок цього ФФБ, що підтверджується відповідною банківською випискою.
5.2.3. Управитель ФФБ приймає кошти в управління за Договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є Довірителями ФФБ, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов’язки довіреної особи з обов’язковим посиланням на реквізити Договору про участь у ФФБ.
5.3. Порядок та умови резервування та закріплення за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування, встановлення зобов’язань Довірителя ФФБ щодо подальшого внесення коштів на рахунок ФФБ
5.3.1. Резервування і закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем ФФБ здійснюється у порядку визначеному Правила ФФБ та умовами Договорів про участь у ФФБ.
5.3.2. Довіритель ФФБ обирає і резервує конкретний Об’єкт інвестування згідно з переліком Об’єктів інвестування, які є у наявності, та може закріпити його за собою за умови внесення грошових коштів на рахунок ФФБ у термін, що зазначається в Договорі про участь у ФФБ, у сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування та зафіксованої на момент укладання відповідного Договору про участь у ФФБ Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування, що становить:
1) для квартири, нежитлового приміщення - не менше 30 (тридцяти) % (відсотків), але не більше 100 (ста) % (відсотків) проектної загальної площі цього Об’єкта інвестування;
2) для гаражного боксу/машиномісця у паркінгу – 25 (двадцять п’ять) % (відсотків), 50 (п’ятдесят) % (відсотків), 75 (сімдесят п’ять) % (відсотків), 100 (сто) % (відсотків).
5.3.3. Управитель ФФБ, після виконання Довірителем ФФБ п. 5.3.2 Правил ФФБ, закріплює за ним (Довірителем ФФБ) Об’єкт інвестування та відповідні вимірні одиниці Об’єкта інвестування за умови, що Довіритель ФФБ бере на себе зобов’язання перед Управителем ФФБ дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ графіку внесення на рахунок ФФБ грошових коштів, за яким Довіритель ФФБ зобов’язаний закінчити усі розрахунки згідно з графіком, зазначеним у Свідоцтві про участь у ФФБ та виконати інші зобов’язаня, що встановленні у Договорі про участь у ФФБ.
5.3.4. При резервуванні і закріпленні за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування Управитель ФФБ вилучає цей об’єкт з переліку Об’єктів інвестування, що є у пропозиції, для виключення можливості резервування і закріплення його (Об’єкта інвестування) за іншим Довірителем ФФБ та зобов’язується, за умови виконання Довірителем ФФБ своїх зобов’язань за Договором про участь у ФФБ, включити Довірителя ФФБ до переліку Довірителів ФФБ, які мають право отримати у власність від Забудовника закріплені за ними Об’єкти інвестування.
5.3.5. Факт закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем ФФБ у порядку та на умовах цих Правил ФФБ та відповідних Договорів про участь у ФФБ підтверджується Управителем ФФБ шляхом подання Забудовнику інформації щодо попереднього замовлення на спорудження цього Об’єкта інвестування як складової частини Об’єкта будівництва.
5.4. Порядок та умови розрахунків
5.4.1. Після внесення Довірителем ФФБ грошових коштів на рахунок ФФБ у порядку, визначеному п. 5.3.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ закріплює за Довірителем ФФБ відповідний Об’єкт інвестування з відповідною кількістю вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування з урахуванням відповідної Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування.
5.4.2. Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування визначається, виходячи з встановленої Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта будівництва, коефіцієнтів поверху і комфортності цього Об’єкта інвестування.
Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта будівництва та коефіцієнти поверхів і комфортності визначаються Забудовником, при цьому він (Забудовник) приймає на себе ризик щодо недостатності залучених грошових на спорудження Об’єкта будівництва та зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування. На підставі цих даних Управитель ФФБ розраховує вартість зобов’язань Довірителів ФФБ щодо внесення грошових коштів на рахунок ФФБ.
5.4.3. У разі підвищення Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування у Довірителя ФФБ не виникає зобов’язань щодо внесення на рахунок ФФБ додаткових грошових коштів за вже закріплені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування.
5.4.4. Поточні ціни на Об’єкти інвестування, які не зарезервовані та не закріплені за Довірителями ФФБ, а також на не закріплені за Довірителем ФФБ вимірні одиниці Об’єкта інвестування можуть змінюватися відповідно до поданих Забудовником даних.
Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього Об’єкта будівництва.
Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування, яка фіксується у момент укладання Договору про участь у ФФБ не може бути змінена до фактичного закріплення Довірителем ФФБ цього Об’єкта інвестування у порядку п. 5.3.2 Правил ФФБ та умов відповідного Договору про участь у ФФБ.
5.4.5. Після підписання Договору про участь у ФФБ та внесення Довірителем ФФБ грошових коштів згідно з п. 5.3.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ протягом 3 (трьох) робочих днів з календарної дати внесення на рахунок ФФБ відповідної суми грошових коштів, видає Довірителю ФФБ Свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь Довірителя ФФБ у ФФБ, в якому зазначені:
1) вид ФФБ;
2) особисті дані Довірителя ФФБ та відповідного Договору про участь у ФФБ;
3) дата видачі Свідоцтва;
4) Об’єкт інвестування, закріплений за Довірителем ФФБ;
5) запланована дата введення Об’єкта будівництва в експлуатацію;
6) сума грошових коштів, внесених Довірителем ФФБ на рахунок ФФБ;
7) кількість закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування;
8) графік подальшого внесення Довірителем ФФБ грошових коштів на рахунок ФФБ;
9) витяг з Договору про зобов’язання Забудовника перед Управителем ФФБ, який діє в інтересах Довірителів ФФБ щодо своєчасного спорудження Об’єкта будівництва та передачі у власність Довірителям ФФБ Об’єктів інвестування.
5.4.6. У разі здійснення Довірителем ФФБ чергових внесків на рахунок ФФБ, відповідно до встановленого у Свідоцтві про участь у ФФБ графіку, Управитель ФФБ протягом 1 (одного) робочого дня вносить зміни до Свідоцтва про участь у ФФБ, в якому зазначаються оновлені дані, відповідно до п. 5.4.5 Правил ФФБ.
5.4.7. У разі здійснення часткової виплати Довірителю ФФБ грошових коштів з ФФБ згідно пп. 3 п. 7.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ протягом 1 (одного) робочого дня вносить зміни до Свідоцтва про участь у ФФБ, в якому зазначаються оновлені дані щодо суми грошових коштів, внесених Довірителем ФФБ на рахунок ФФБ, кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування, яка була чинна у момент здійснення Довірителем ФФБ чергових внесків на рахунок ФФБ, відповідно до встановленого у попередньому(іх) Свідоцтві(ах) про участь у ФФБ графіку і графік подальшого внесення Довірителем ФФБ грошових коштів на рахунок ФФБ.
5.4.8. У разі зміни Об’єкта інвестування Довірителем ФФБ згідно пп. 1 п. 7.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ протягом 1 (одного) робочого дня вносить зміни до Свідоцтва про участь у ФФБ шляхом обміну поданого Довірителем ФФБ попереднього примірника Свідоцтва про участь у ФФБ на новий примірник Свідоцтва про участь у ФФБ, в якому зазначаються оновлені дані щодо фактично закріпленого Об’єкта інвестування.
5.4.9 У разі здійснення Довірителем ФФБ повної оплати проектної загальної площі Об’єкту інвестування згідно з Договором про участь у ФФБ, та Свідоцтвом про участь у ФФБ, Управитель ФФБ передає Довірителю майнові права на Об’єкт інвестування, за Договором про уступку майнових прав на Об’єкт інвестування.
5.5. Взаємодія Управителя ФФБ, Забудовника та Довірителів ФФБ до планового введення Об’єкта будівництва в експлуатацію
5.5.1. Забудовник протягом 10 (десяти) робочих днів з календарної дати отримання даних БТІ, надає Управителю ФФБ відповідні дані БТІ про фактичну загальну площу кожного конкретного Об’єкта інвестування в Об’єкті будівництва.
5.5.2. Довірителю ФФБ необхідно здійснити остаточні розрахунки з Управителем ФФБ за наданими Забудовником даними БТІ на таких умовах:
1) у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкта інвестування менша, ніж проектна загальна площа, і ця різниця становить понад 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) кв. м., Управитель ФФБ повертає Довірителю ФФБ протягом 30 (тридцяти) Банківських днів з календарної дати отримання від Забудовника даних БТІ згідно з п. 5.5.1 Правил ФФБ грошові кошти з ФФБ в обсязі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку зменшилась загальна площа Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування. Ці грошові кошти повертаються Довірителям ФФБ за рахунок оперативного резерву у порядку та на умовах визначених Правилами ФФБ;
2) у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкта інвестування більше, ніж проектна загальна площа, і ця різниця становить понад 0,5 (нуль цілих та п’ять десятих) кв. м., Довіритель ФФБ вносить на рахунок ФФБ грошові кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку збільшилась фактична загальна площа Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування;
3) у випадках, коли зменшення площі є наслідком здійснення індивідуального переобладнання (перепланування) за ініціативою Довірителя ФФБ, Довіритель ФФБ втрачає право на часткове повернення грошових коштів з ФФБ при здійсненні остаточних розрахунків за даними БТІ.
5.5.3. Довіритель ФФБ протягом 10 (десяти) Банківських днів з календарної дати офіційного повідомлення Управителем ФФБ про факт необхідності здійснення остаточних розрахунків за даними БТІ, що визначені пп. 2 п. 5.5.2 Правил ФФБ, здійснює остаточні розрахунки за даними БТІ , а також обмінює в Управителя ФФБ Свідоцтво про участь у ФФБ на Довідку про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування. Така Довідка про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування, підписана уповноваженою особою Управителя ФФБ, є документом, що підтверджує право Довірителя ФФБ на отримання у власність закріплений за ним Об’єкт інвестування.
5.5.4. Отриману від Управителя ФФБ Довідку про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування Довіритель ФФБ надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності на Об’єкт інвестування у порядку, визначеному розділом 6 (шість) Правил ФФБ. Одночасно, Довіритель ФФБ надає Забудовнику нотаріально завірену Довіреність на оформлення права власності на Об’єкт інвестування.
5.5.5. Одночасно з отриманням Свідоцтва про право власності на Об’єкт інвестування Довіритель ФФБ зобов’язаний:
1) для Об’єкта інвестування (квартира) - взяти участь у створенні об’єднання співвласників та вступити в його члени у разі створення цього об’єднання або укласти відповідний Договір з експлуатаційною організацією, визначеною Забудовником;
2) для Об’єкта інвестування (нежитлове приміщення, машиномісце/гаражний бокс) - укласти відповідний Договір на експлуатацію блока нежитлових приміщень з експлуатаційною організацією, визначеною Забудовником.
5.5.6. Забудовник зобов’язаний не пізніше 6 (шести) місяців з календарної дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію передати цей Об’єкт будівництва об’єднанню співвласників, або власнику, або експлуатаційній організації разом з необхідною технічною документацією.
5.5.7. Умови надання експлуатаційною організацією комунальних послуг мають регулюватись окремим Договором, укладеним між експлуатаційною організацією і Довірителем ФФБ, або між експлуатаційною організацією і новоствореним об’єднанням співвласників.
5.6. Порядок відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя ФФБ за невиконання умов Договору про участь у ФФБ
5.6.1. У разі невиконання Довірителем ФФБ умов Договору про участь у ФФБ, Довіритель ФФБ втрачає право на зарезервований або закріплений за ним Об’єкт інвестування, а Управитель ФФБ має право відкріпити від Довірителя ФФБ зарезервований або закріплений за ним Об’єкт інвестування і закріплені за Довірителем ФФБ вимірні одиниці Об’єкта інвестування у таких випадках:
1) за недотримання Довірителем ФФБ графіку внесення на рахунок ФФБ грошових коштів, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками;
2) за недотримання Довірителем ФФБ зобов’язання щодо остаточного розрахунку за даними БТІ, зазначеного в п. 5.5.3 Правил ФФБ;
3) за недотримання Довірителем ФФБ вимог щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі Об’єкта інвестування, зазначеного в п. 6.10 Правил ФФБ;
4) за невиконання Довірителем ФФБ умови закріплення за собою відповідного Об’єкта інвестування, зазначеного в п. 5.3.2 Правил ФФБ;
5) при відмові Довірителя ФФБ від участі у ФФБ, надаючи Управителю ФФБ заяву відповідного зразка до настання вказаного в п. 5.3.2 Правил ФФБ терміну внесення Довірителем ФФБ грошових коштів на рахунок ФФБ;
6) за невиконання Довірителем ФФБ інших своїх зобов’язань, що прямо встановленні умовами Договору про участь у ФФБ, за виключенням зобов’язань, які поширюються на Довірителя ФФБ після підписання Акту виконаних робіт згідно п. 5.7.2 Правил ФФБ.
5.6.2. Управитель ФФБ письмово повідомляє Довірителя ФФБ за вказаною Довірителем ФФБ у Договорі про участь у ФФБ адресою, про виключення його з числа Довірителів ФФБ. Довіритель ФФБ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення Управителя ФФБ щодо виключення його з числа Довірителів ФФБ повинен усунути порушення, передбаченні пп. 1, 2, 3, 6 п. 5.6.1 Правил ФФБ або повідомити про свою відмову від участі у ФФБ шляхом надання Управителю ФФБ заяви відповідного зразка.
5.6.3. У випадку коли Довіритель ФФБ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Управителя ФФБ про виключення його з числа Довірителів ФФБ не усуває порушення, передбаченні пп. 1, 2, 3, 6 п. 5.6.1 Правил ФФБ, і повідомляє Управителя ФФБ про свою відмову від участі у ФФБ шляхом подання заяви відповідного зразка, то він втрачає право бути учасником процесу інвестування в спорудження Об’єкта будівництва і має право отримати з ФФБ грошові кошти, що відповідають вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ, у розмірі, зменшеному на суму винагороди Управителя ФФБ згідно з пп. 4 п. 7.2 Правил ФФБ, протягом 5 (п’яти) днів після здійснення Управителем ФФБ повної реалізації Об'єкта інвестування.
5.6.4. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з календарної дати надіслання Управителем ФФБ повідомлення Довірителю ФФБ про виключення його з числа Довірителів ФФБ за вказаною Довірителем ФФБ у Договорі про участь у ФФБ адресою, Довіритель ФФБ не виконав умови п. 5.6.2 Правил ФФБ, то Управитель ФФБ в односторонньому порядку відкріплює Об’єкт інвестування від цього Довірителя ФФБ та повертає грошові кошти, що відповідають вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ за вирахуванням винагороди, у розмірі, зменшеному на суму винагороди Управителя ФФБ згідно з пп. 4 п. 7.2 Правил ФФБ, протягом 90 (дев’яноста ) банківських днів з календарної дати надіслання Управителем ФФБ офіційного повідомлення про одностороннє відкріплення від Довірителя ФФБ Об’єкта інвестування у зв’язку з невиконанням умов Договору про участь у ФФБ.
5.6.5. У випадку, коли Довіритель ФФБ не виконав умови закріплення за собою відповідного Об’єкта інвестування, зазначеного в п. 5.3.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ в односторонньому порядку відкріплює від Довірителя ФФБ зарезервований за ним Об’єкт інвестування.
5.6.6. У випадку, коли Довіритель ФФБ до настання вказаного в п. 5.3.2 Правил ФФБ терміну внесення грошових коштів на рахунок ФФБ відмовляється від участі у ФФБ, надаючи Управителю ФФБ заяву відповідного зразка, Управитель ФФБ відкріплює від Довірителя ФФБ зарезервований за ним Об’єкт інвестування.
5.6.7. У випадку відкріплення закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування після підписання договору про уступку майнових прав, видачі Довідки про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування та інших документів, але до моменту підписання Акту виконаних робіт згідно п. 5.7.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ звертається до суду для встановлення факту відкріплення закріпленого за Довірителем ФФБ відповідного Об’єкта інвестування.
5.6.8 Сума коштів, що підлягає поверненню Довірителю ФФБ при відмові від участі у ФФБ, визначається Управителем ФФБ, виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування, Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ.
5.6.9. У разі якщо Управитель ФФБ відкріпив від Довірителя ФФБ закріплений за ним Об’єкт інвестування за недотримання Довірителем ФФБ графіка внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю ФФБ, визначається Управителем ФФБ, виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування станом на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ за вирахуванням винагороди.
5.6.10. В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю ФФБ, визначається Управителем ФФБ, виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування станом на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ.
5.6.11. Сума коштів, яка підлягає поверненню Довірителю ФФБ у випадках, передбачених пунктами 5.6.8 -5.6.10 Правил повертається Довірителю ФФБ протягом п’яти днів після здійснення Управителем ФФБ наступної повної реалізації відповідного Об’єкта інвестування.
5.6.12. Виплата коштів Довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок коштів іншого ФФБ або власного майна Управителя ФФБ.
5.6.13. Кошти, які не були повернуті Довірителю ФФБ з вини самого Довірителя ФФБ (в т.ч. через неможливість знайти Довірителя ФФБ за адресою, вказаною ним у Договорі, неявка Довірителя ФФБ без повідомлення причин тощо), обліковується на рахунку Управителя ФФБ.
5.6.14. Щодо Об’єкта інвестування, який був відкріплений від Довірителя ФФБ, Управитель ФФБ може укласти Договір про участь у ФФБ з іншим Довірителем ФФБ відповідно до умов Розділу 7 Правил та закріпити за ним цей Об’єкт інвестування або повернути майнові права на цей Об’єкт інвестування Забудовнику.
5.7. Припинення управління майном та виконання умов Договору про участь у ФФБ
5.7.1. Управління майном, яке Управитель ФФБ здійснює за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
1) повного виконання Управителем ФФБ своїх зобов’язань перед Довірителем ФФБ;
2) відмови Довірителя ФФБ від участі у ФФБ;
3) смерті Довірителя ФФБ - фізичної особи або ліквідації Довірителя ФФБ - юридичної особи, якщо в Договорі про участь у Фонді не передбачено збереження Договору про участь у ФФБ щодо вигодонабувачів;
4) не виконання Довірителем ФФБ умов Договору про участь у ФФБ;
5) не підписанням без поважних причин Довірителем ФФБ протягом 2 (двох) місяців після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Акту прийому-передачі Об’єкта інвестування та отримання Управителем ФФБ відповідного письмового клопотання від Забудовника про відкріплення від Довірителя ФФБ закріпленого за ним (Довірителем ФФБ) відповідного Об’єкта інвестування.
5.7.2. Якщо Довіритель ФФБ виконав усі зобов’язання перед Управителем ФФБ та підписав Акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, а управління майном припиняється, що відповідно засвідчується Актом виконаних робіт, який має бути підписаний Управителем ФФБ та Довірителем ФФБ протягом робочого дня з календарної дати підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування.
5.7.3. У випадку відмови Довірителя ФФБ від участі у ФФБ і повернення Управителем ФФБ грошових коштів цьому Довірителю ФФБ з ФФБ, що відповідають вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ, у розмірі, зменшеному на суму винагороди Управителя ФФБ відповідно до пп. 4 п. 7.2 та у строк, визначений п. 7.3 Правил ФФБ, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними і управління майном припиняється.
5.7.4. У зв’язку зі смертю Довірителя ФФБ - фізичної особи або ліквідації Довірителя ФФБ - юридичної особи Управитель ФФБ на умовах Правил ФФБ повертає грошові кошти із ФФБ спадкоємцеві(-ям) або правонаступнику(-ам) у розмірі, відповідному вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ і зменшену на суму винагороди Управителя ФФБ, у строк, визначений п. 7.3 Правил ФФБ, для фізичних осіб - на підставі заяви відповідного зразка спадкоємця(-ів), свідоцтва про право на спадщину та копії свідоцтва про смерть, для юридичних осіб - на підставі документів, що підтверджують правонаступництво.
5.7.5. У випадку смерті Довірителя ФФБ (фізичної особи) або ліквідації Довірителя ФФБ (юридичної особи), цей Договір зберігається щодо Вигодонабувача, вказаного у Договорі про участь у ФФБ. Протягом робочого дня з календарної дати подання Вигодонабувачем свідоцтва про смерть та/або свідоцтва про право на спадщину Довірителя ФФБ (фізичної особи), або документів підтверджуючих ліквідацію Довірителя ФФБ (юридичної особи), Управитель ФФБ робить на відповідних оригіналах Договорів про участь у ФФБ і Свідоцтві про участь у ФФБ, що є невід’ємною його (Договору про участь у ФФБ) частиною, за встановленою Управителем ФФБ формою, відмітку, яка обов’язково посвідчується підписом та, за наявності, печатками Вигодонабувача і Управителя ФФБ.
5.7.6. У випадку, якщо Управитель ФФБ у порядку визначеному п. 5.6.1. Правил ФФБ відкріпив від Довірителя ФФБ зарезервований або закріплений за ним Об’єкт інвестування, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними і управління майном припиняється, окрім умов, що передбачені Правилами ФФБ.
5.7.7. Якщо Довіритель ФФБ виконав усі зобов’язання перед Управителем ФФБ, але протягом 2 (двох) місяців після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує Акт прийому-передачі Об’єкта інвестування і Управитель ФФБ отримав письмове повідомлення від Забудовника згідно з п. 6.11 Правил ФФБ, управління майном припиняється. В цьому випадку зобов’язання Управителя ФФБ перед Довірителем ФФБ та умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов’язання представляти інтереси Довірителя ФФБ перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов’язання, у порядку визначеному Правилами ФФБ, повернути грошові кошти з ФФБ.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ
6.1. Після здійснення Довірителем ФФБ остаточних розрахунків за даними БТІ у порядку, визначеному Правилами ФФБ та отримання від Управителя ФФБ Довідки про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування, а також надання її Забудовнику, Довіритель протягом 5 (п’яти) робочих днів з календарної дати її отримання має підписати Акт прийому-передачі Об’єкта інвестування для подальшого оформлення документів, що встановлюють право власності на цей Об’єкт інвестування. Одночасно Довіритель видає нотаріально завірену довіреність на Забудовника для оформлення права власності на об’єкт інвестування.
6.2. При наявності зауважень щодо якості Об’єкта інвестування, Довіритель ФФБ не приймає такий Об’єкт інвестування, а всі претензії до якості Об’єкта інвестування Довіритель ФФБ пред’являє Забудовнику до моменту підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкт інвестування. Всі недоліки щодо якості Об’єкта інвестування, які невідповідають вимогам проектно-кошторисної документації, фіксуються в акті спільної комісії про виявлені недоліки, який повинен бути підписаний Довірителем ФФБ і Забудовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з календарної дати їх виявлення (недоліки щодо якості Об’єкта інвестування). Така комісія скликається за ініціативою Довірителя ФФБ і в обов’язковому порядку складається з представників Довірителя ФФБ і Забудовника по одній особі від кожного.
6.3. Порядок та термін усунення виявлених Довірителем ФФБ недоліків Об’єкта інвестування Забудовником регулюються Договором про участь у ФФБ, графіком усунення недоліків та Договором між Управителем ФФБ та Забудовником.
6.4. Після усунення виявлених недоліків щодо якості Об’єкта інвестування, Забудовник у письмовій формі повідомляє Довірителя ФФБ про цей факт. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з календарної дати отримання цього повідомлення Довіритель ФФБ повинен оглянути Об’єкт інвестування та підписати Акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкт інвестування.
6.5. Оформлення права власності Довірителя ФФБ на житлові приміщення (квартири) здійснюється Забудовником своїми силами і за свій рахунок.
6.6. Оформлення права власності на нежитлові приміщення (офісні приміщення, гаражні бокси/машиномісця у паркінгу) здійснюється Довірителем ФФБ самостійно і за свій рахунок. Інформацію про умови оформлення документів, які встановлюють право власності на нежитлові приміщення, а також інші необхідні документи Довірителю ФФБ надає Забудовник.
6.7. Забудовник на підставі:
1) переліку Довірителів ФФБ, наданого Управителем ФФБ;
2) Договорів про участь у ФФБ;
3) Актів прийому-передачі Об’єктів інвестування, підписаних Забудовником і Довірителями ФФБ;
4) Довідок про 100 (сто) % (відсоткову) оплату вартості загальної площі Об’єкта інвестування, отриманих від Довірителів ФФБ;
5) інших необхідних документів,
замовляє органам, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно (житло).
6.8. Після отримання від органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно свідоцтв про право власності на Об’єкти інвестування (житло), Забудовник передає документи, що встановлюють право власності на Об’єкти інвестування, Довірителям ФФБ.
6.9. У випадку, якщо Довіритель ФФБ для виконання своїх зобов’язань щодо участі у ФФБ, отримав у банку кредит, Забудовник на підставі нотаріально засвідченої довіреності на право отримання банком у Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об’єкт інвестування, передає такі документи уповноваженій особі банку для подальшої передачі їх Довірителю ФФБ.
6.10. За наявності поважних обставин строк підписання Акту прийому-передачі Об’єкта інвестування може бути подовжено, але не більше ніж на 2 (два) місяці від запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію. У такому випадку Довіритель ФФБ письмово попереджає Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі Об’єкта інвестування з наведенням об’єктивних причин, внаслідок яких він не має можливості підписати цей Акт прийому-передачі Об’єкта інвестування, з наданням офіційного підтвердження цих причин.
6.11. У разі отримання Управителем ФФБ письмового повідомлення від Забудовника про порушення Довірителем ФФБ п. 6.10 Правил ФФБ Довіритель ФФБ втрачає право на закріплений за ним Об’єкт інвестування. Управитель ФФБ відкріплює у порядку визначеному Правилами ФФБ від Довірителя ФФБ закріплений за ним Об’єкт інвестування і закріплені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування, про що інформує Довірителя ФФБ офіційним письмовим повідомленням на адресу, яка зазначена Довірителем ФФБ у Договорі про участь у ФФБ.
6.12. Управитель ФФБ на підставі відповідного Акту вилучає такий Об’єкт інвестування з переліку закріплених за Довірителями ФФБ Об’єктів інвестування в цьому Об’єкті будівництва.

7. ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ ФФБ
7.1. За перерахування коштів на фінансування будівництва Довіритель ФФБ не сплачує Управителю ФФБ винагороду. Ця винагорода сплачується Забудовником у розмірі та на умовах, передбачених Договором. За погодженням Управителя ФФБ та Забудовника, при перерахуванні грошових коштів на фінансування будівництва із ФФБ, Управитель ФФБ може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок грошових коштів ФФБ.
7.2. Управитель ФФБ до запланованої дати введення Об’єкта будівництва може надати Довірителю ФФБ платні послуги з оформлення наступних операцій:
1) за оформлення зміни Об’єкта інвестування за умови наявності в переліку не зарезервованих і не закріплених за іншими Довірителями ФФБ Об’єктів інвестування, які є у пропозиції за Об’єктом будівництва - у розмірі 1 (одного) % (відсотка) від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування та враховуючи особливості, зазначені в п. 7.9 Правил ФФБ. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України;
2) за оформлення уступки права вимоги Довірителя ФФБ за Договором третім особам:
• у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) % (відсотка) від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта – при відступлені права вимоги чоловіку, дружині, батьку, матері, дітям, онукам, рідним братові або сестрі Довірителя ФФБ. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України;
• у розмірі 2 (двох) % (відсотків) від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування – при відступлені права вимоги іншим особам. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України;
3) за часткову виплату Довірителю ФФБ грошових коштів за умови, що після проведення операції залишок, закріплений за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування, буде становити не менше 50 (п’ятдесяти) % (відсотків) загальної площі Об’єкта інвестування - у розмірі 5 (п’яти) % (відсотків) від суми грошових коштів, що виплачується Довірителю ФФБ. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України, враховуючи особливості зазначені в п. 7.8 Правил ФФБ. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України;
4) за оформлення відмови від участі у ФФБ та повне повернення інвестованих грошових коштів Довірителю ФФБ за умови розірвання Договору про участь у ФФБ - у розмірі 5 (п’яти) % (відсотків) від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування з урахуванням Поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування. Ця винагорода не включає податок на додану вартість та інших грошових утримань з Довірителя ФФБ відповідно до чинного законодавства України.
Вказану винагороду Довіритель ФФБ сплачує грошовими коштами в національній валюті України у готівковій або безготівковій формі, шляхом внесення на банківський рахунок Управителя ФФБ до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій, окрім умови відкріплення Управителем ФФБ закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування згідно з п. 5.6.3. та п. 5.6.4. Правил ФФБ. У такому випадку Довіритель ФФБ отримує грошові кошти в розмірі зменшених на суму винагороди Управителя ФФБ, вказаної в пп. 4. п. 7.2 Правил ФФБ.
7.3. Повна або часткова виплата Довірителю ФФБ грошових коштів здійснюється протягом 5 (п’яти) днів після здійснення Управителем ФФБ повної реалізації Об'єкта інвестування.
7.4. У випадку недостатності оперативного резерву ФФБ для виконання зобов’язань щодо повної або часткової виплати Довірителю(ям) ФФБ грошових коштів, таку виплату здійснює Забудовник на письмову вимогу Управителя ФФБ протягом 30 (тридцяти) робочих днів з календарної дати отримання відповідного листа від Управителя ФФБ шляхом перерахування необхідної суми грошових коштів на рахунок ФФБ для подальшого повернення їх Довірителю(ям) ФФБ Управителем ФФБ у порядку визначеному Правилами ФФБ.
7.5. Процентний дохід, отриманий Управителем ФФБ від банку за розміщення в ньому коштів ФФБ, залишається в Управителя ФФБ та є його (Управителя ФФБ) винагородою, отриманою від Довірителів ФФБ за участь у ФФБ.
7.6. Довіритель ФФБ, який є фізичною особою та перебуває у шлюбі, для вчинення дій, передбачених п. 7.2 Правил ФФБ, подає нотаріально посвідчену заяву про згоду іншого подружжя на вчинення таких дій.
7.7. Порядок оформлення уступки права вимоги Довірителя ФФБ на користь третіх осіб передбачає наступний порядок:
1) Довіритель ФФБ, який набув право вимоги за Договором про участь у ФФБ на підставі договору відступлення права вимоги (цесії) відповідно до чинного законодавства України, протягом 3 (трьох) робочих днів з календарної дати його підписання, надає Управителю ФФБ нотаріально посвідчену копію відповідного договору відступлення права вимоги (цесії), або нотаріально оформлену Заяву про відступлення права вимоги, відповідний оригінал Договору про участь у ФФБ і Свідоцтва про участь у ФФБ та нотаріальну довіреність на ім'я Забудовника, з правом передоручення співробітникам Забудовника, на здійснення їм (Забудовником) дій, передбачених п. 5.5.5. Правил ФФБ;
2) протягом робочого дня з календарної дати подання Довірителем ФФБ документів зазначених в пп. 1 п. 7.7 Правил ФФБ, Управитель ФФБ робить на відповідних оригіналах Договорів про участь у ФФБ і Свідоцтві про участь у ФФБ за встановленою Управителем ФФБ формою відмітку, яка обов’язково посвідчується підписом та, за наявності, печатками Довірителя ФФБ і Управителя ФФБ;
3) у випадку здійснення Довірителем ФФБ чергових внесків на рахунок ФФБ відповідно до встановленого у Свідоцтві про участь у ФФБ графіку, Управитель ФФБ у порядку та в строк, що визначені п. 5.4.6 Правил ФФБ, вносить зміни у Свідоцтво про участь у ФФБ, враховуючи набуття права вимоги Довірителем ФФБ за відповідним договором відступлення права вимоги (цесії).
7.8. У випадку здійснення часткової виплати Довірителю ФФБ грошових коштів з ФФБ на умовах пп. 3 п. 7.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ у порядку та в строк, визначеного п. 5.4.7 Правил ФФБ вносить зміни у Свідоцтво про участь у ФФБ, враховуючи фактично закріплені вимірні одиниці в Об’єкті інвестування.
7.9. У випадку зміни Об’єкта інвестування Довірителем ФФБ на умовах пп. 1 п. 7.2 Правил ФФБ, Управитель ФФБ у порядку та в строк, визначений п. 5.4.8 Правил ФФБ вносить зміни у Свідоцтво про участь у ФФБ, враховуючи фактично закріплений Об’єкт інвестування, а також протягом 1 (одного) робочого дня вносить зміни до відповідного Договору про участь у ФФБ, шляхом укладання Додаткового договору до нього (Договору про участь у ФФБ).
7.10. У випадку необхідності повернення Управителем ФФБ грошових коштів з ФФБ Довірителю ФФБ при наданні платних послуг згідно пп. 1 п. 7.2 Правил ФФБ, Довіритель ФФБ отримує грошові кошти в розмірі зменшених на суму винагороди Управителя ФФБ, вказаної в пп. 3 п. 7.2 Правил ФФБ, протягом строку визначеного п. 7.3 Правил ФФБ.
7.11 У разі порушення Забудовником строків спорудження об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем ФФБ своїх обов'язків, передбачених Договором, довіритель має право вимагати від Управителя ФФБ дострокового розірвання Договору та виплати йому коштів, у сумі, яка не може бути меншою за суму, внесену Довірителем ФФБ до ФФБ. Довіритель ФФБ не сплачує Управителю ФФБ винагороду за виплату йому коштів у разі, якщо Довіритель ФФБ відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених цім пунктом.
7.12 У разі відмови Довірителя ФФБ від участі у ФФБ, настають наслідки, передбачені главою 51 Цивільного кодексу України щодо правових наслідків порушення зобов’язання та відповідальності за порушення зобов’язання, зокрема, обов’язок Довірителя ФФБ відшкодувати збитки Управителя ФФБ та сплатити неустойку.
7.13. Збитками Управителя ФФБ вважаються грошові суми, які він мав отримати, як нагороду за виконання своїх обов’язків Управителя ФФБ, в разі, якщо б зобов’язання було виконано Довірителем ФФБ в повному обсязі. Розмір збитків встановлюється в залежності від розміру грошових коштів, які не були внесені Довірителем ФФБ до досягнення повного виконання Довірителем ФФБ своїх обов’язків.
7.14. Неустойка, яку має сплатити Довіритель ФФБ в разі відмови від участі в ФФБ, складає п’ятдесят відсотків від суми, яка була сплачена Довірителем ФФБ до моменту відмови від участі в ФФБ.

8. ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ ФФБ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФФБ
8.1. Довіритель ФФБ для виконання своїх зобов’язань щодо подальшого внесення грошових коштів на рахунок ФФБ може отримати в обраному ним банку кредит на умовах, визначених в договорі про іпотечний кредит.
8.2. Предметом іпотеки за іпотечним Договором є Об’єкт інвестування, який стане власністю Позичальника в майбутньому, та/або майнові права на нього.
Обтяження такого предмета іпотеки підлягає реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою Довірителя ФФБ та банку.
8.3. Позичальник при укладанні з банком договору про іпотечний кредит надає банку довіреність на право отримання від Забудовника і Управителя ФФБ документів, що підтверджують право власності на Об’єкт інвестування, для подальшого отримання їх Позичальником від банку.
8.4. Про передачу банку Об’єкта інвестування, який стане власністю Позичальника у майбутньому та/або майнових права на нього, а також про видачу Позичальником довіреності на право отримання від Забудовника і Управителя ФФБ документів, що підтверджують право власності на Об’єкт інвестування, банк письмово повідомляє Забудовника і Управителя ФФБ про такий факт з наданням Забудовнику та Управителю ФФБ копії договору про іпотечний кредит, іпотечного договору та довіреності.
8.5. Одночасно з укладанням Договору про іпотечний кредит та Іпотечного договору між Позичальником, Управителем ФФБ та банком укладається Додатковий договір про внесення змін та доповнень до Договору про участь у ФФБ, відповідно до якого Довіритель ФФБ до моменту виконання своїх зобов’язань перед банком за договором про іпотечний кредит не має права:
1) змінити Об’єкт інвестування;
2) уступити право вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам;
3) відмовитися від участі у ФФБ;
4) частково отримати грошові кошти з ФФБ.
8.6. Після закінчення будівництва Об’єкт інвестування продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору, при цьому іпотечний договір є чинним і не потребує внесення змін та доповнень до нього.
8.7. Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором.
8.8. Порушення термінів спорудження Об’єкта будівництва або неналежне виконання Забудовником своїх зобов’язань не може впливати на правовідносини, що виникли між банком та Позичальником відповідно до укладеного між ними договору про іпотечний кредит, і не є підставою для припинення виконання зобов’язань Позичальником.
8.9. У разі зміни в процесі будівництва характеристик Об’єкта інвестування, який є предметом іпотеки (зміна площі, зміни у плануванні приміщень тощо), нотаріус, на підставі встановленого законодавством документа про право власності Позичальника на Об’єкт інвестування, зобов’язаний зробити відмітку на примірнику іпотечного договору.
8.10. Відносини банку і Позичальника щодо порядку та умов надання, використання і повернення Позичальником кредиту, а також відповідальність Позичальника за неналежне виконання договору(ів), укладених у забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором про іпотечний кредит, регулюється внутрішніми положеннями банку.
8.11. В договорі про іпотечний кредит банк має право передбачити заходи щодо примусового виконання зобов’язань Позичальника щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання Позичальником умов договору про іпотечний кредит.
8.12. Позичальник самостійно несе усі витрати з оформлення та обслуговування кредиту, наданого банком для виконання своїх зобов’язань щодо участі у ФФБ.
8.13. Умови договору про іпотечний кредит та іпотечного договору розробляє банк.
8.14. Договір про іпотечний кредит може містити інфляційне застереження.
8.15. Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено іпотечним договором або чинним законодавством України.
8.16. У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому чинним законодавством України порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ ФФБ І ЗАБУДОВНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
10.1. Управитель ФФБ і Забудовник за невиконання прийнятих на себе зобов’язань за Договорами про участь у ФФБ та Договором Управителя ФФБ із Забудовником несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
10.2. Управитель ФФБ при здійсненні управління:
- несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя ФФБ, визначених Правилами та визнаних Довірителями ФФБ;
- несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед Довірителями ФФБ у межах Закону та Договору про участь у ФФБ;
- не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ, якщо Управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем ФФБ коштів з ФФБ на вимогу Довірителя ФФБ.
10.3. Забудовник, як особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження Об’єктів будівництва та уклала договір з Управителем ФФБ:
- несе відповідальність згідно чинного законодавства України та Договору Управителя ФФБ із Забудовником за невиконання зобов’язань щодо організації спорудження Об’єкта будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем ФФБ;
- несе відповідальність згідно чинного законодавства України та Договору Управителя ФФБ із Забудовником за нецільове використання коштів, отриманих від Управителя ФФБ;
- несе відповідальність власним майном за невиконання зобов’язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення Управителем ФФБ розрахунків із Довірителями ФФБ.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Правила ФФБ набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними Зборами Управителя ФФБ.
11.2. ФФБ припиняє своє функціонування за рішенням Управителя ФФБ (рішення Загальних Зборів Управителя ФФБ) у разі досягнення мети, з якою був створений цей ФФБ.
11.3. Після виконання Управителем ФФБ зобов’язань перед усіма Довірителями ФФБ згідно з Правилами ФФБ, ФФБ вважається таким, що припинив своє функціонування.
11.4. За рішенням суду ФФБ може бути переданий в управління іншій фінансовій установі.
11.5. У випадку прийняття Управителем ФФБ рішення про ліквідацію:
1) Управитель ФФБ узгоджує із Забудовником іншу фінансову установу (нового Управителя ФФБ) для передачі в управління ФФБ;
2) Управитель ФФБ погоджує із Забудовником та Довірителями ФФБ порядок передачі для управління ФФБ іншій фінансовій установі (новому Управителю ФФБ);
3) Управитель ФФБ проводить Акти звірок розрахунків із Забудовником;
4) Управитель ФФБ звертається до суду для встановлення факту передачі ФФБ в управління іншій фінансовій установі (новому Управителю ФФБ).
11.6. У разі ліквідації Управителя ФФБ грошові кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси Управителя ФФБ і спрямовуються виключно на задоволення вимог Довірителів ФФБ до Управителя ФФБ згідно з Правилами ФФБ.
11.7. При передачі ФФБ в управління іншій фінансовій установі (новому Управителю ФФБ) за рішенням суду майно, що було передане в управління, передається новому Управителю ФФБ.
11.8. Правила ФФБ залишаються чинними для нового Управителя ФФБ.
11.9. Передача цього ФФБ до іншого Управителя ФФБ не припиняє функціонування цього ФФБ.
11.10. За письмовою вимогою (заяви відповідного зразка) Довірителя ФФБ про відмову від участі в ФФБ у разі ліквідації Управителя ФФБ та передачі ФФБ іншій фінансовій установі (новому Управителю ФФБ) грошові кошти Довірителя ФФБ повертаються у порядку, передбаченому Правилами ФФБ.
11.11. Виплата коштів Довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ. Поштова адреса Об’єкта будівництва буде присвоєна відповідними органами після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
[ Вернуться в раздел Правила ФФБ | Вернуться в главный раздел ] Страница для печати Послать этот документ другу

:: Новые документы ::

 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности РК за 2015 год ( 4.7.16)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО "ХРФФС" за 2015 год ( 4.7.16)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ПБУ за 2015 год ( 4.7.16)
 · ЗАКОН УКРАЇНИ "Про іпотеку" ( 13.6.16)
 · Закон Украины "Об инвестиционной деятельности" ( 13.6.16)
 · Правила "Клочковская,117" ( 13.6.16)
 · Правила "вул. Квітки-Основ’яненка" ( 13.6.16)
 · Правила "вул. Кузнечна, ріг вул. Гамарника" ( 13.6.16)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО "ХРФФС" за 2014 год ( 24.4.15)
 · Правила "Садовий проїзд" ( 14.4.15)
 · Правила От.Яр.-Клинска ( 15.2.14)
 · Правила "Карбышева" ( 15.2.14)
 · Правила "Деркачівський" ( 15.2.14)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО "ПБУ" за 2011 год ( 22.4.12)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО "ФК "С-Инвестстрой" за 2011 год ( 22.4.12)
 · Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО "ХРФФС" за 2012 год ( 22.4.12)
 · В Украине стали больше строить ( 20.10.11)
 · Жилье и жулье: самые распространенные квартирные аферы ( 7.10.11)
 · Что указать в договоре аренды жилья, чтобы не оказаться на улице ( 4.10.11)
 · 5 способов удешевить страховку жилья ( 3.10.11)


:: Файлы ::

 · Правила "Клочковская, 117"
 · Правила "вул. Квітки-Основ’яненка"
 · Правила "вул. Кузнечна, ріг вул. Гамарника"
 · Садовий проїзд
 · Правила От.Яр.-Клинска
 · Правила Карбышева
 · Правила Деркачівський
 · ЗУ "Про іпотеку"
 · Договор ХРФФС
 · ЗУ "О финансовых услугах и государственной регуляции рынков
 · Правила "Фонда финансирования строительства"
 · Закон Украины "Об инвестиционной деятельности"
 · ЗУ "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом


:: Лицензии и сертификаты ::